SJÁLFBÆRNI
54
það í augum en einhvers staðar
verður að byrja. Fjölmörg dæmi
eru um áhugasama kennara sem
hafa lyft Grettistaki í menntun
til sjálfbærni í eigin bekk og
síðan smátt og smátt haft áhrif
á aðra kennara í skólanum.
Enn betra er þó þegar áhuginn
er hjá yfirmönnum skólans
og þeir leiðbeina kennurum
og hvetja þá inn á þetta svið.
Langbesti kosturinn er þó að
samhljómur sé í öllum skólanum
og sameiginleg ákvörðun tekin
um að skólanum skuli á allan
hátt stefnt til sjálfbærni eins
og mögulegt sé. Áður en til
þeirrar ákvörðunar kemur þarf
starfsfólk skólans, allt sem eitt, að fá upplýsingar um hvað felst í menntun til
sjálfbærni og því að skólinn stígi markvisst inn á þá braut. Halda þarf fundi með
erindum og umræðum, fara í heimsóknir í aðra skóla og marka eigin skólastefnu
sem góð sátt er um í skólasamfélaginu. Einnig þarf að kynna hugmyndina
foreldrum og grenndarsamfélagi og fá stuðning þeirra og helst þátttöku.
Fyrir nokkrum árum stofnuðu nokkrir starfsmenn Kennaraháskólans, nú
Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, starfshóp undir yfirskriftinni: GETA til
sjálfbærni, menntun til aðgerða.
38
Markmið hópsins er að styrkja rannsóknir og
þverfaglega nálgun að menntun til sjálfbærni á Íslandi og hefur hann stundað
rannsóknir, stýrt þróunarverkefnum og veitt ráðgjöf. Skýrslur GETU lýsa reynslu
skóla af verkefnum til sjálfbærni, rannsókn á áherslum sem flokka mætti undir
menntun til sjálfbærni í gömlum aðalnámskrám, úttekt á stofnunum og samtökum
í íslensku samfélagi sem vinna markvisst að sjálfbærni, þróunarverkefnum skóla
um þætti sem varða sjálfbærnimenntun og loks er þar að finna þýtt, evrópskt rit
Framtíðin – umræður
Hvernig verður þjóðfélagið eftir 20 ár? Þá verða
þeir sem nú eru skólakrakkar orðnir fullorðnir.
Getum við allan þann tíma haldið áfram að eyða
auðlindum eins og við hefðum 16 himinhnetti sem
eru sambærilegir Jörðinni?
Ef ekki, hvað þá? Hvað þarf að breytast? Getum
við séð fyrir okkur hvernig samfélagið verður þá
eða þyrfti að vera?
Ef við getum skapað okkur huglæga en þó
raunhæfa mynd af samfélaginu eftir 20 ár getum
við þá séð hvaða skref við ættum að stíga að því
samfélagi? Getum við hafið þá vegferð nú þegar?
Hvernig?
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...68