Grunnþættir menntunar
59
Vistspor mannsins
(bls. 25). Á erlendum vefsíðum getur fólk sett inn eigin neyslu
og lífshætti og reiknað út hve marga jarðarhektara það notar. Slík reiknivél hefur
ekki verið gerð fyrir íslenskar aðstæður en elstu nemendur gætu þó gruflað í
þessu sér til fróðleiks. (Sjá t.d.
/
GFN/page/calculators/.)
Í átt til sjálfbærni
(bls. 28). Verkefni sem má aðlaga flestum skólastigum.
Minni og meiri hagvöxtur
(bls. 30). Umfjöllun um hagvöxt getur verið erfið en
er mikilvæg. Orðið heyrist eða sést í fjölmiðlum flesta daga. Elstu nemendur gætu
skoðað töflu eins og þá sem þarna er og velt málinu fyrir sér. Geta þeir fundið
fleiri dæmi sem setja mætti í svona töflu. Er þetta virkilega svona? Hvers vegna?
Skýrsla Oxfam
(bls. 31). Fréttastofa RÚV benti á þessa skýrslu í janúar 2013. Oft
koma fréttir í fjölmiðlum sem tengjast beint sjálfbærri þróun eða sem auðvelt er
að tengja henni. Hvetja ætti nemendur að fylgjast með fréttum og leyfa þeim að
ræða ýmislegt sem þar er fjallað um í samhengi við umhverfismál og aðra þætti
sjálfbærrar þróunar.
Ólíkar auðlindir
(bls. 32). Í umfjöllun um umhverfismál og sjálfbæra þróun eru
ýmsar gerðir auðlinda oft nefndar. Nemendur ættu að þjálfa sig í að velta fyrir sér
hver sé uppruni ýmissa efna sem þeir nota.
Óskilafatnaður og fjármálalæsi
(bls. 33). Auk þess að finna hvað óskilafatnaður
kostar í peningum gætu nemendur líka velt fyrir sér hver kostnaður náttúrunnar
væri a.m.k. við sum fötin, sbr. verkefnið Kostnaður náttúrunnar, bls. 50.
Æviferill tveggja burðarpoka
(bls. 34). Á sama hátt og hér er rakinn æviferill
burðarpoka má rekja feril ýmissa hluta og afurða, sjá líka verkefnið Kostnaður
náttúrunnar, bls. 50.
Lífsþarfir
(bls. 37). Þeir sem ferðast um óbyggðir með allar nauðsynjar á bakinu
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68