SJÁLFBÆRNI
62
Heimildir og ítarefni
1 Sagan um Skötutjörn er hér höfð eftir íbúum og starfsfólki Þingvalla. Hún er líka skráð í þjóðsögum,
sjá t. d.
.
2
Our Common Future
. 1987. World Commission on Environment and Development. Oxford University
Press, New York.
3 Umhverfisráðuneytið. 1992.
Heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun
. Ríó de Janeiró.
3.–14. júní 1992. Umhverfisráðuneytið, Reykjavík, bls. 6.
/
PDF_skrar/rio.pdf.
4 Umhverfisráðuneytið. 1992.
Ísland – umhverfi og þróun
. Skýrsla undirbúin vegna Heimsráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun.
5. Umhverfisráðuneytið. 1992. Heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun, bls. 18–22.
.
6. Umhverfisráðuneytið. 1992. Heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun, bls. 23–33.
.
7 Snorri Sturluson. 1935.
Prologus. Edda Snorra Sturlusonar með skáldatali
. Guðni Jónsson bjó til prentunar.
Bókaverslun Sigurðar Kristjánssonar, bls. 2–3. Stafsetningu breytt til nútíma. Sjá líka í
Komdu og skoðaðu
hringrásir
:
8 Sigrún Helgadóttir. 1991.
Að ferðast á norðurslóð
. Fyrirlestur fluttur á ráðstefnunni Miljö 91 í júní 1991
og gefinn út ljósritaður af menntamálaráðuneytinu í nóv. sama ár.
9
Jarðarsáttmálinn
á íslensku:
10 UNESCO 2012.
Education for Sustainable Development. Sourcebook.
/
images/0021/002163/216383e.pdf.
11 Um
Jarðarsáttmálann
á íslensku:
.
12 Owen, O.S. 1980.
Natural Resource Conservation. An Ecological Approach.
Macmillan Publishing Co., Inc.
New York, bls. 27.
13 Sjá einnig útfærslu Joe Miller í: Jonathon Porrit. 1991.
Bjargið Jörðinni
. Iðunn, Reykjavík, bls. 24. Bókin
Bjargið Jörðinni
heitir á ensku
Save the Earth
sem hefði átt að þýða Björgum Jörðinni, því að það erum
við sem verðum að bjarga Jörðinni það gera ekki aðrir fyrir okkur. Þótt bókin sé nokkuð komin til ára
sinna eru þar miklar upplýsingar um ástand Jarðar sem því miður eru enn gildar.
14 Wackernagel, M. og Rees, W.E. 1996.
Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the Earth
. New
Society Publishers, B.C. Canada.
15
/
16 Sigurður Eyberg Jóhannesson. 2010.
Vistspor Íslands
, meistararitgerð. Líf- og umhverfisvísindadeild,
Háskóli Íslands, Reykjavík.
.
17 Guðmundur Davíðsson. 1932.
Náttúruvernd I
. bók. Guðmundur Davíðsson, Þingvöllum, bls. 5–6.
18
/.
19
-
people-enough-end-global-poverty-four-times.
20 Sjá t.d.: Sigrún Helgadóttir. 1988. Hagfræði er ekki bara krónur og aurar heldur spurning um fólk og
náttúru.
Vera
, 5. tbl. 7. árg., bls. 15–19. (Greinin segir frá kenningum Margrit Kennedy.) og Stefán
Gíslason:
.
21
plastpoka/. Sjá líka:
22 Sjá leikinn um lífsvefinn:
.
23 Broddi Jóhannesson, rektor Kennara- og Kennaraháskólans, í viðtali. Valgeir Sigurðsson. 1978.
Broddi
Jóhannesson. Trésmiður og torfrista.
Um margt að spjalla, 15 viðtalsþættir. Bókaforlag Odds Björnssonar,
Akureyri, bls. 91.
24 Um þetta efni hefur blaðamaðurinn og rithöfundurinn Richard Louv skrifað nokkrar bækur
(
/). Þar dregur hann saman álit fólks, skoðanir og niðurstöður
rannsókna. Aðrir hafa svo skrifað greinar í framhaldi af bókum Louv. Sjá t.d.
/
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68