SJÁLFBÆRNI
16
sem þrískipt mengi. Stærst er umhverfið
allt, Jörð og himingeimur; náttúran sjálf,
loft, vatn, jörð og margbreytilegt lífríkið.
Samfélag er það umhverfi sem maðurinn
hefur skapað innan náttúrunnar, efnislegt
og félagslegt, fjölbreytt menning og
þjóðfélög með lögum, siðum, skipulagi og
samskiptum. Og innan samfélagsins hefur
maðurinn mótað hagkerfið, það er allt mannanna verk. Hagkerfið verður því að
taka mið af þeim gildum sem móta gott samfélag og samfélagið er allt innan
umhverfisins og hlýtur að laga sig að þeim reglum og lögmálum sem náttúran
setur.
10
Til að leysa þann vanda sem nú steðjar að mannkyni vegna rýrnunar Jarðargæða
þarf samtakamátt allra. Fólk þarf að breyta lífsháttum sínum og neysluvenjum og
sætta sig við hófsemi og jöfnun lífsgæða til að koma í veg fyrir ofnýtingu Jarðar.
Það þarf átak og vilja til að stíga út úr eigin þægindahring og þekkingu, skilning
og framsýni til að átta sig á að hann er í raun vítahringur. Forsenda sjálfbærni er
að fólk menntist og að skilningur á ástandi Jarðar verði almennur. Við þurfum að
viðurkenna að sjálfbær þróun, samþætt úr umhverfismálum, efnahagsmálum og
samfélagsmálum, er lífsnauðsynleg til áframhaldandi og mannsæmandi mannlífs á
Jörðu. Enginn getur gert allt en allir geta gert eitthvað. Enginn gerir þó neitt nema
að hann þekki og skilji hvað við er að eiga.
Jarðarsáttmálinn og menntun til sjálfbærni
Sameinuðu þjóðirnar skipuðu nefnd fólks frá öllum heimshornum og af
öllum þjóðfélagsstigum til að semja sáttmála um verndun Jarðarinnar í anda
Mannréttindasáttmála
og
Barnasáttmála
en þeir sáttmálar eiga að tryggja réttindi
allra Jarðarbúa.
Jarðarsáttmálinn
var kynntur á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um
sjálfbæra þróun í Jóhannesarborg árið 2002. Hvatinn að samningu hans voru
skelfilegar staðreyndir um fátækt margra en ríkidæmi fárra og eyðileggingu Jarðar
og lífríkis, mengun, útdauða tegunda og rýrnunar auðlinda og náttúrugæða. Allt
afleiðingar þess að hugmyndir okkar um vöxt og framfarir miðast við iðnað og
náttura/umhverfi
samfélag
hagkerfi
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...68