Grunnþættir menntunar
11
í fjóra meginhluta og 40 kafla. Þetta var
tillaga að leiðbeinandi framkvæmdaáætlun
fyrir ríkisstjórnir, handbók eða dagskrá,
í umhverfismálum til að fara eftir á 21.
öldinni. Mikil áhersla var lögð á samvinnu í
umhverfismálum og að efla endurvinnslu,
hætta að nota ónauðsynlegar umbúðir, nota orkugjafa sem ekki menga o.m.fl. og
að stórauka upplýsingar og fræðslu til almennings.
6
Síðar var útfærð
Staðardagskrá
21
þar sem markmiðin frá Ríó voru löguð að sveitarfélögum. Með því voru
verkefnin færð nær almenningi og byggðu sem fyrr á þrem meginþáttum,
samfélagslegum, efnahagslegum og líffræðilegum.
Samningur um loftslagsbreytingar:
Mengun virðir ekki landamæri og
nauðsynlegt þótti að þjóðir kæmu sér saman um aðgerðir til að draga úr styrk
gróðurhúsalofttegunda sem valda hlýnun loftslags með ýmsum alvarlegum og
mörgum ófyrirséðum afleiðingum. Samningurinn hefur löngum verið umdeildur
og nokkrar þjóðir staðfestu hann ekki, til dæmis þær sem byggja afkomu sína fyrst
og fremst á vinnslu og sölu olíu.
Samningur um fjölbreytileika lífs (lífbreytileika):
Þegar tæknivæddur maður
leggur undir sig landsvæði, og umbyltir fjölbreyttri, villtri náttúru í tiltölulega
einsleitt land, þá fækkar tegundum svæðisins. Samningnum var ætlað að standa
vörð um lífbreytileika, stöðva óeðlilega útrýmingu tegunda og tap erfðaefnis.
Við höfum val
Þróað land er ekki þar sem fátækir
eiga bíl heldur þar sem ríkt fólk notar
almenningssamgöngur.
Borgarstjóri Bogotá, höfuðborgar Kólumbíu
Úr formála Snorra-Eddu
Af þessu skildu þeir svo, að Jörðin væri kvik og hefði líf með nokkrum hætti, og
vissu þeir, að hún var furðulega gömul að aldartali og máttug í eðli; hún fæddi
öll kykvendi og hún eignaðist allt það er dó; fyrir þá sök gáfu þeir henni nafn og
töldu ætt sína til hennar.
7
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...68