SJÁLFBÆRNI
2
Efnisyfirlit
Ávarp 3
Formáli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. Sjálfbær þróun 6
Gamalt vín á nýjum belgjum 7
Ráðstefnan í Ríó 1992 8
Við höfum val 12
Sjálfbær þróun festist í sessi – eða hvað? 14
Jarðarsáttmálinn og menntun til sjálfbærni 16
2. Sjálfbærni og aðrir grunnþættir námskrár 20
Læsi – úrvinnsla á því sem maður sér og skynjar 20
Vistspor mannsins 24
Mannréttindi, hagvöxtur, verðmætamat og lýðræði 26
Jafnrétti 35
Heilbrigði og velferð 35
Sköpun 38
3. Menntun til sjálfbærni 41
Umhverfismennt 41
Hvar á að byrja? 43
Kennsla og aðferðir 45
Skólar til sjálfbærni 52
Jörð úr ægi 55
4. Samantekt, heimildir og ítarefni 57
Kennsluverkefni – samantekt 57
Um heimildir 61
Heimildir og ítarefni 61
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...68