Ritröð um grunnþætti menntunar
Sjálfbærni – Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum
© 2013 Sigrún Helgadóttir
Kápuhönnun: Kristín Ragna Gunnarsdóttir
Umbrot og textavinnsla: Kristín Ragna Gunnarsdóttir og Námsgagnastofnun
Ritnefnd: Berglind Rós Magnúsdóttir, Hafsteinn Karlsson, Torfi Hjartarson
Tengiliður við Mennta- og menningarmálaráðuneytið: Sesselja Snævarr
Ritstjórn: Aldís Yngvadóttir, Sylvía Guðmundsdóttir
2013 Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja – umhverfisvottuð prentsmiðja
ISBN 978-9979-0-1627-4
Sjálfbærni snýst um að hugsa um samspil umhverfis, efnahags,
samfélags og velferðar. Algengasti skilningur á hugtökunum
sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að við skilum umhverfinu til
afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því og við leitumst
við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi
kynslóða til að mæta þörfum sínum. Efnahagskerfi samfélaga skipa
stórt hlutverk þegar kemur að skynsamlegri nýtingu auðlinda og
sanngjarnri skiptingu þeirra. Þannig er mikilvægt að efnahagsvöxtur
byggi hvorki á, né leiði til, óhóflegs ágangs á náttúruna. Framleiðsla
og neysla eru órjúfanlegir þættir samfélags og um leið efnahags
hvers einstaklings. Skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélaga
og þjóða stuðlar að sjálfbærri þróun og hófsemi.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...68