10. bekkur - íslenska

Lýsing á hæfni nemenda við mörk hæfnieinkunna. Viðmið voru unnin vegna yfirferðar á samræmdum prófum.Hæfnieinkunn A - 10. bekkur - íslenska


  Nemandi þarf að lágmarki að:

 • geta lesið, skilið, túlkað og gagnrýnt nokkuð flókna og mismunandi texta
 • geta áttað sig á aðal- og aukaatriðum, tengslum efnisatriða og hafa náð nokkru valdi á dýpri merkingu þeirra
 • þekkja og geta beitt bókmenntahugtökum eftir því sem við á  
 • geta beitt nokkuð fjölbreyttum orðaforða og sýnt blæbrigði í málfari og stíl
 • geta notað og greint málfræðihugtök og einkenni orðflokka í vinnu með tungumálið
 • hafa gott vald á stafsetningu og notkun greinarmerkja
 • skilja og geta beitt algengum orðtökum og orðasamböndum
 • geta tjáð hugmyndir sínar og skoðanir, fært rök fyrir þeim og skipað efnisatriðum í samhengi
 • geta fylgt viðeigandi viðmiðum um uppbyggingu texta
Hæfnieinkunn B - 10. bekkur - íslenska


  Nemandi þarf að lágmarki að:

 • hafa vald á lestri almennra texta
 • geta áttað sig á aðal- og aukaatriðum ásamt megindráttum í atburðarás
 • þekkja helstu bókmenntahugtök og einkenni ólíkra textategunda og hafa sæmilegt vald á að greina þau í einfaldari textum  
 • þekkja algengustu orðtök og orðasambönd og hafa sæmilegan orðaforða
 • geta sett fram hugmyndir og skoðanir á nokkuð skipulegan máta og skipað efnisatriðum yfirleitt í samhengi í einföldum texta
 • hafa sæmilegt vald á myndun máls- og efnisgreina og á stafsetningu og notkun greinarmerkja
 • hafa vald á einföldum málfræðihugtökum og einkennum orðflokka
Hæfnieinkunn C- 10. bekkur - íslenska

  Nemandi þarf að lágmarki að:

 • geta lesið styttri og léttari almenna texta með nokkrum skilningi og gert að einhverju leyti greinarmun á aðal- og aukaatriðum
 • þekkja einföld bókmenntahugtök þar sem þeim er beitt á augljósan hátt
 • hafa einfaldan orðaforða og nokkur orðtök og orðasambönd á valdi sínu  
 • geta sett fram hugmyndir
 • geta notað einfalt málfar og stafsett algengustu orðin
 • geta skrifað einfaldan texta