Previous Page  4 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 6 Next Page
Page Background

Innritun í framhaldsskóla

Námsáfangar í upphafi framhaldsskólanáms raðast ýmist á fyrsta eða

annað hæfniþrep samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla.

Námsmatskvarðinn A-D við lok grunnskóla er skilgreindur þannig að

nemandi sem fær einkunnina A, B+ eða B telst búa yfir nægilegri hæfni til

að he a nám í íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði í framhaldsskóla á

öðru hæfniþrepi.

Þar sem sömu hæfni- og matsviðmið liggja að baki einkunnum, óháð því

úr hvaða grunnskóla nemendur koma, geta framhaldsskólar tekið mið af

þeim við inntöku nemenda og veitt nemendum viðeigandi þjónustu.

Inntökuskilyrði

Innritun í framhaldsskóla er lögum samkvæmt á ábyrgð framhaldsskóla.

Upplýsingar um inntökuskilyrði er að finna á heimasíðum einstakra

framhaldsskóla. Upplýsingar um innritun í framhaldsskóla er að

finna á

menntagatt.is

og í bréfi sem Menntamálastofnun hefur sent

foreldrum/forráðamönnum.

Langflestir nemendur fá skólavist í þeim skólum sem þeir óska eftir.

Haustið 2015 fengu 98 prósent umsækjenda skólavist í öðrum hvorum

þeim skóla semþeir sóttu um, þar af 85 prósent í þeim skóla semþeir settu

í fyrsta val. Framhaldsskólar hafa lagað inntökuskilyrðin að nýju námsmati

við lok grunnskóla og munu gæta jafnræðis milli nemenda.