Yes we can 5 - Kennsluleiðbeiningar

Nemendur þekkja mörg áhersluorðanna og geta gefið dæmi um hvernig hægt er að nota þau. • I really don’t like snakes. • Bears live in Canada. • I would like to travel to many different countries. Ný orð og setningagerðir Hlustið á æfingaorðin og láttu nemendur vinna með þau. Þeir geta endurtekið orðin eða notað þau í setningar sem þeir búa sjálfir til: • Penguin. Have you ever seen a baby penguin on its dad’s feet? It’s so cute. • Dangerous. The lion is beautiful but ­ dangerous. Notið setningagerðirnar og nemendur svara á sinn hátt: • Look at the bear and the elk. What is the same? What is different? … You’re right. They are both big and brown. What is different then? The bear eats meat and the elk eats grass. Excellent! Hlustið og skoðið kveikjumyndina Skoðið kveikjumyndina saman og spilið hlustunartextana. Nemendur benda á persónur og athafnir og búa til setningar ummyndina þegar búið er að hlusta á alla textana. Verkefnabók bls. 42 1 Listen and mark Hlustaðu og skrifaðu rétta tölustafi í kassana. 2 Read and match Lestu og tengdu með strikum þannig að setningarnar verði réttar. Nemendabók bls. 42 Whipsnade zoo FIRST! What is the best thing about going to the zoo? Ræðið í upphafi hvaða reynslu nemendur hafa af dýragörðum. Hvað finnst þeim skemmtilegt að gera? Kaupa þeir eitthvað? Fá þeir sér að borða? Hvaða dýr halda þeir sérstaklega upp á? Hlustið síðan á samtal Ameliu og fjölskyldu hennar við dýrahirðinn. Búið gjarna til sambærileg samtöl í kjölfarið svo nemendur fái tækifæri til að segja frá því hvaða dýr er í mestu uppáhaldi hjá þeim og hvers vegna. Látið nemendur spyrja eins marga bekkjarfélaga og hægt er spurningarinnar: What are your favourite animals? í Think and talk at the zoo. Haldið síðan áframmeð verkefni 3-4 í verkefnabókinni á bls. 43. Hlustunartextar fyrir kveikjumyndina 1. I am black and white. I eat grass and leaves. I live in Africa. I am stripy. Who am I? Write 1. 2. I live in Australia. My fur is brown, and I have long, strong legs. I also have a long tail. My baby is called a joey. I can jump over eight metres. Who am I? Write 2. 3. Look at all my lovely colours! I am a big, beautiful parrot, and I live in South America. What colours are my feathers? Write 3. 4. I am big, and my fur is brown. I eat berries, grass, meat and fish. My tail is very short. Who am I? Where do I live? Write 4. 5. I live in South America. I am very long, and I am green. I have no legs. I don’t move very fast on land, but I am a very good swimmer. I eat other animals like fish, wild pigs and jaguars. I hunt at night and sleep during the day. Who am I? Write 5. 6. We are black and white. We walk around on two legs, and we love to play in the snow! We are birds, but we can’t fly. Who are we? Write 6. 4 Wild animals 37

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxNzc=