Ofbeldi gegn börnum

77 • Í samráði við foreldra er málið sett í viðeigandi ferli, t.d. eineltisteymi eða nemendaverndarráð. • Leita skal eftir upplýsingum, aðstoð og ráðgjöf eftir því sem við á, t.d. hjá þjónustumiðstöð /sérfræðiþjónustu skóla við úrlausn mála. • Ef könnun leiðir í ljós að um sé að ræða ofbeldi innan skólans er rætt við foreldra þeirra barna sem talið er að standi að ofbeldinu og viðkomandi börn. • Ákvörðun um úrvinnslu er tekin á grundvelli niðurstaðna og í samráði við málsaðila. Gæta skal trúnaðar. • Allir málsaðilar eru upplýstir um niðurstöðuna í samráði við viðkomandi foreldra. • Athugað hvort veita þarf stuðning við bekkinn/hópinn. • Ef ekki næst viðunandi niðurstaða ætti að vísa málinu til meðferðar nemendaverndarráðs (í grunnskólum) og leita eftir frekari ráðgjöf og stuðningi sérfræðiþjónustu. • Þegar málið er þess eðlis að það verður ekki leyst án utanaðkomandi aðstoðar er leitað til viðeigandi stofnunar, svo sem barnaverndar (sbr. barnaverndarlög nr. 80/2002). • Náist enn ekki sátt má vísa málinu til skólanefndar sveitarfélagsins. • Náist ekki sátt um eineltismál innan sveitarfélagsins er hægt að leita til fagráðs sem starfar á ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Eftirfylgd • Ábyrgðaraðilar gera áætlun um eftirfylgd eftir að inngripi lýkur. • Sá sem fyrir ofbeldinu varð fær viðeigandi stuðning eins lengi og þörf krefur. • Þegar um einelti er að ræða fá þeir sem stóðu fyrir eineltinu skipulegan stuðning og aðhald í a.m.k. sex mánuði frá öðrum aðila. • Skilgreindur aðili hefur áfram samráð við foreldra viðkomandi barna meðan á eftirfylgd stendur. • Málinu lokað með formlegum hætti í samráði við viðkomandi börn og foreldra þeirra. Gátlisti gegn ofbeldi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxNzc=