Ofbeldi gegn börnum

99 Jón I. Kjaran (2014), Jón I. Kjaran og Ingólfur Á. Jóhannesson. (2010). „Ég myndi alltaf enda með einhverri stelpu.“ Eru framhaldsskólar á Íslandi gagnkynhneigðir? Netla, www.netla.is. Jóna Aðalheiður Pálmadóttir og Iuliana Kalenikova. (2013). Reykjavík: Mannréttindaskrifstofa Íslands. https://www.humanrights.is/is/moya/news/hatursordraeda-yfirlit-yfir-gildandi-log-og-reglur-abendingar-til-framtidar-1 Källström Å. og Thunberg S. (2019). Like an equal, somehow – what young people exposed to family violence value in counseling. Journal of Family Violence, 34:553–563. Karlar til ábyrgðar. (2012). Lýsing á verkefninu. Sótt af http://www.karlartilabyrgdar.is/. Kimball E. (2016). Edleson revisited: Reviewing children’s witnessing of domestic violence 15 years later. Journal of Family Violence, 31(5), 625–637. DOI 10.1007/s10896-015-9786-7 King G. (1999). Counselling skills for teachers taking matters. Philadelphia. Open University Press. Kristín Björnsdóttir. (2014). „Ég fékk engan stuðning í skólanum.“ Í Annadís G. Rúdólfsdóttir, Guðni Elíasson, Ingólfur Á. Jóhannesson, Irma J. Erlingsdóttir (ritstj.). Fléttur 3: Jafnrétti, menning, samfélag (bls. 233–257). Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum. Reykjavík. Kumashiro K. K. (2002). Troubling education: queer activism and anti- oppressive education. Laskey L. (2008). Training to safeguard. The Australian experience. Í Baginsky M. (ritstj.), Safeguarding children and schools, (bls. 166–178). London: Jessica Kingsley. Lilja Björg Ingibergsdóttir. (2018). Foreldrar geta gert kraftaverk í þessu ef þeir standa saman: upplifun foreldra þolenda eineltis af samskiptum við foreldra gerenda eineltis. Lokaverkefni til MA-prófs. HÍ. Deild menntunar og margbreytileika. Lög um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum nr. 62,2006. Lög um framhaldsskóla nr. 92, 2008. Lög um grunnskóla nr. 91, 2008. Lög um leikskóla nr. 90, 2008. Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns, nr. 19, 2013. Lögreglan. (2022). Heimilisofbeldi og ágreiningur. Gögn uppfærð 21. mars 2022. Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir. (2013). Heilbrigði og velferð – Rit um grunnþætti menntunar. Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. McGee C. (2005). Childhood experiences of domestic violence. London: Jessica Kingsley. Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 2011 – Greinasvið 2013. Reykjavík. Menntamálastofnun. (2022). Gegn einelti: https://gegneinelti.is/fagfolk/einelti-2/

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxNzc=