Kynningarskrá 2023

KYNNINGARSKRÁ 2023

EFNISYFIRLIT RAFRÆN OG NOTENDAVÆNNI AÐALNÁMSKRÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ERLEND TUNGUMÁL . . . . . . . . . . . . . 4 DANSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ENSKA ....................... 8 ÍSLENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ÍSLENSKT TÁKNMÁL . . . . . . . . . . . . . 31 LIST- OG VERKGREINAR . . . . . . . . . . 34 MYNDMENNT . . . . . . . . . . . . . . . 34 TÓNMENNT . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 DANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 HEIMILISFRÆÐI . . . . . . . . . . . . . . 39 HÖNNUN OG SMÍÐI . . . . . . . . . . . 40 TEXTÍLMENNT . . . . . . . . . . . . . . . 41 LEIKLIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 NÁTTÚRUGREINAR . . . . . . . . . . . . . . 43 NÁTTÚRUFRÆÐI, LÍFFRÆÐI, EÐLIS- FRÆÐI, EFNAFRÆÐI, VISTFRÆÐI, STJÖRNUFRÆÐI, JARÐFRÆÐI SAMFÉLAGSGREINAR . . . . . . . . . . . . 54 HEIMSPEKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 LANDAFRÆÐI ................ 56 LÍFSLEIKNI ................... 59 SAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 TRÚARBRAGÐAFRÆÐI ......... 73 ÞJÓÐFÉLAGSFRÆÐI 75 SKÓLAÍÞRÓTTIR . . . . . . . . . . . . . . . . 77 STÆRÐFRÆÐI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT . . . 86 ANNAÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 LÆSISVEFURINN . . . . . . . . . . . . . . 88 RITUNARVEFURINN . . . . . . . . . . . 88 AÐGENGILEG MATSTÆKI Á VEGUM MENNTAMÁLASTOFNUNAR . . . . 88 FRÆÐSLUGÁTTIN . . . . . . . . . . . . . 88 Kynningarskrá Menntamálastofnunar hefur að geyma yfirlit yfir námsefni sem stofnunin gefur út, eins og nemenda- og verkefnabækur, kennsluleiðbeiningar, vefi, hlustunaræfingar, hljóðbækur, rafbækur, fræðslumyndir og verkefni til útprentunar Höfundar og teiknarar, lesarar, forritarar og aðrir sem hafa komið að námsefnisgerðinni eru ekki tilgreindir í kynningarskránni Upplýsingar um þá er að finna á vefnum mms is við hvern titil Kynningarskráin skiptist upp í kafla eftir námsgreinum 1 KYNNINGARSKRÁ Við titil efnis eru oft litlar táknmyndir: bók stafrænt efni

ÍSLENSKA 2 RAFRÆN OG NOTENDAVÆNNI AÐALNÁMSKRÁ Til þess að aðalnámskrá geti þjónað tilgangi sínum þarf hún að vera aðgengileg þeim sem starfa samkvæmt henni og því hefur aðalnámskrá grunnskóla nú verið sett upp á rafrænt og notendavænt form, adalnamskrais Engar breytingar hafa verið gerðar á námskránni, fyrir utan kafla 193 um íslensku sem annað tungumál Með því að birta aðalnámskrá á vef hefur til dæmis leit í henni verið gerð auðveldari fyrir notendur og lykilhugtök eru nú undirstrikuð í texta og birtast skilgreiningar þeirra þegar farið er með músarbendil yfir hugtökin Gagnlegu stuðningsefni hefur verið komið fyrir á vefnum og með tímanum verður haldið áfram að birta margskonar efni í máli og myndskeiðum sem ætlað er að styðja við notkun aðalnámskrár og styrkja tengsl hennar við nám og kennslu Vefurinn er aðgengilegur á öllum skjátækjum BREYTINGAR Á AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA Nemendur sem eru með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn og læra íslensku sem annað tungumál er sístækkandi hópur í skólum landsins Hópurinn er margbreytilegur og það er fengur að honum fyrir íslenskt skólasamfélag Það er spennandi áskorun og tækifæri til starfsþróunar að finna leiðir til að mæta námsþörfum hópsins á faglegan hátt og efla fjölmenningarlegt skólastarf Í takt við þessa samfélagsþróun tóku gildi breytingar á aðalnámskrá grunnskóla í nóvember 2021 Um er að ræða endurskoðun á kafla 19.3 – Íslenska sem annað tungumál og gerð þriggja nýrra kafla sem fengu pláss í almennum hluta námskrár þe

3 UNGLINGASTIG kafli 7.12 – Menningarlæsi, 7.13 – Móttaka nemenda með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn og 7.14 – Fjöltyngi Endurskoðun kafla 193 byggir á tungumálaramma Evrópuráðsins og fræðum um tungumálanám Íslenska sem annað tungumál er námsgrein ætluð þeim nemendum sem ekki eiga íslensku sem móðurmál og eru að ná tökum á tungumálinu Markmiðið er að nemendur tileinki sér og læri íslensku þannig að þeir geti stundað alhliða nám í íslensku skólastarfi með jafnöldrum og tekið virkan þátt í samfélaginu Gert er ráð fyrir að nemendur fylgi hæfniviðmiðum í íslensku sem öðru tungumáli í tvö til fjögur ár en eftir það fylgja þeir aðalnámskrá í íslensku samkvæmt aldurstengdum viðmiðum með viðeigandi stuðningi Einnig hafa verið samin matsviðmið í íslensku sem öðru tungumáli sem nýta skal ef nemandi hefur fylgt hæfniviðmiðum kaflans síðasta veturinn í grunnskóla Kaflar 712, 713 og 714 eru einnig mikilvæg viðbót í aðalnámskrá grunnskóla og vonandi skref í átt að því að efla fjölmenningarlegt skólastarf Í kafla 712 segir: „Skólasamfélagið skal einkennast af samvinnu, jöfnuði og lýðræði þar sem öllum líður vel, fjölbreytt menning fær að blómstra, hvatt er til virkrar þátttöku og raddir allra fá að heyrast Leggja skal áherslu á að fjölmenningarleg gildi endurspeglist í verkefnavali, námsgögnum, náms- og kennsluaðferðum og vinnubrögðum í öllu skólastarfi “ Menntamálastofnun og mennta- og barnamálaráðuneytið undirbúa nú í sameiningu innleiðingu nýju námskrárkaflanna en til stendur að gefa út námsefni í íslensku sem öðru tungumáli ásamt öðru hagnýtu efni Einnig verður skólasamfélaginu boðið upp á kynningar og námskeið Tvö fylgirit sem voru unnin samhliða breytingum á aðalnámskrá hafa verið gefin út hjá Menntamálastofnun sem finna má á mms.is en þau eru annars vegar Hæfnisvið og hæfnirammar í íslensku sem öðru tungumáli þar sem efni námskrárkafla 19 3 er dýpkað og hins vegar Viðmiðunarstundaskrá í íslensku sem öðru tungumáli Þorbjörg Halldórsdóttir, sérfræðingur hjá Menntamálastofnun, stýrði vinnunni við breytingarnar fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið Hæfnisvið og hæfnirammar í íslensku sem öðru tungumáli Fylgirit með kafla 19.3 í aðalnámskrá grunnskóla

4 ERLEND TUNGUMÁL MIÐSTIG / UNGLINGASTIG DANSKA Byrjendaefni í dönsku fyrir miðstig grunnskóla Efnið samanstendur af tveimur grunnbókum Start og Smart, verkefnabókum, kennsluleiðbeiningum, hlustunaræfingum, spilum og leikjum ásamt hljóðbókum Allt efnið er til á vef START – LEIKJAVEFUR Gagnvirkur vefur í dönsku fyrir miðstig Hann er ætlaður sem ítarefni með kennslubókinni Start START OG SMART Námsefni í dönsku fyrir unglingastig, efnið þjálfar hlustun, tal, lesskilning og ritun Efnið samanstendur af Tak grunnbók og tveimur verkefnabókum, sem einnig eru til sem rafbækur Auk þess eru kennsluleiðbeiningar, hlustunaræfingar, skapandi verkefni og hljóðbók á vef TAK TAK FOR SIDST · TAK FOR HJÆLPEN Tak er kennslubók í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Í henni eru fjölbreyttir textar sem fjalla um heilbrigði, hugrekki, fjölskyldur, tómstundir, ungmenni og fleira. Bókinni fylgja tvær verkefnabækur. Í þeim eru verkefni sem gagnlegt er að vinna áður en texti er lesinn, verkefni sem unnin eru á meðan lesið er og enn önnur sem nemendur leysa eftir að hafa unnið með textann. Kennslubókin og verkefnabækurnar eru aðgengilegar á rafrænu formi á vef Menntamálastofnunar. Auk þess eru á vefnum kennsluleiðbeiningar, hlustunaræfingar og skapandi verkefni. Höfundar eru Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. TAK · ELLERS TAK · TAK FOR GAVEN TAK FOR LÅN · TUSIND TAK · TAK FOR MAD MANGE TAK · TAK SKAL DU HA´ SELV TAK · TAK I LIGE MÅDE JA TAK 7215 TAK TAK FOR SIDST · TAK FOR HJÆLPEN Námsefnið Tak er ætlað unglingastigi grunnskóla, það samanstendur af kennslubók, verkefnabók A og B, skapandi verkefnum, hlustunaræfingum ásamt kennsluleiðbeiningum. Í verkefnabók A eru fjölbreyttir textar sem fjalla um heimilið, fjölskyldur, áhugamál, tómstundir, hugrekki og fleira. Verkefnin eru sett þannig upp að sum þeirra er gagnlegt að vinna áður en texti er lesinn, önnur á meðan lesið er og svo eru þau sem nemendur leysa eftir að hafa unnið með textann. Höfundar eru Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. TAK · ELLERS TAK · TAK FOR GAVEN TAK FOR LÅN · TUSIND TAK · TAK FOR MAD MANGE TAK · TAK SKAL DU HA´ SELV TAK · TAK I LIGE MÅDE JA TAK 7216 TAK OPGAVEBOG – A TAK FOR SIDST · TAK FOR HJÆLPEN Tak er kennslubók í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Í henni eru fjölbreyttir textar sem fjalla um heilbrigði, hugrekki, fjölskyldur, tómstundir, ungmenni og fleira. Bókinni fylgja tvær verkefnabækur. Í þeim eru verkefni sem gagnlegt er að vinna áður en texti er lesinn, verkefni sem unnin eru á meðan lesið er og enn önnur sem nemendur leysa eftir að hafa unnið með textann. Kennslubókin og verkefnabækurnar eru aðgengilegar á rafrænu formi á vef Menntamálastofnunar. Auk þess eru á vefnum kennsluleiðbeiningar, hlustunaræfingar og skapandi verkefni. Höfundar eru Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. TAK · ELLERS TAK · TAK FOR GAVEN TAK FOR LÅN · TUSIND TAK · TAK FOR MAD MANGE TAK · TAK SKAL DU HA´ SELV TAK · TAK I LIGE MÅDE JA TAK 7222 FJÖLBREYTTIR KENNSLUHÆTTIR Í DÖNSKU – KENNSLULEIÐBEININGAR Megintilgangur tungumálanáms er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota tungumálið sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður Til að stuðla að því er mikilvægt að vera með fjölbreytta kennsluhætti sem eru hvetjandi og styðja við nemendur þannig að þeir eigi auðveldara með að ná þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að Markmið þessara kennsluleiðbeininga er að varpa ljósi á meginþætti tungumálanáms og benda á leiðir til að vinna með fjölbreytta kennsluhætti Í kennsluleiðbeiningunum er fjallað um færniþættina í þeirri röð sem þeir koma fram í aðalnámskrá grunnskóla og settar fram tillögur að fjölbreyttum kennsluaðferðum og verkefnum Auk þess er fjallað um hvernig má tileinka sér orðaforða, málfræði, framburð, hvernig vinna má með kvikmyndir og þáttaraðir, sem og myndefni og tónlist Að lokum er stutt umfjöllun um námsmat Fjölbreyttir kennsluhættir í dönsku Erna Jessen HUGMYNDIR FYRIR ÞIG

5 UNGLINGASTIG DEJLIGE DANMARK Þemahefti í dönsku sem fjallar um mannlíf og menningu í Danmörku Efnið samanstendur af lesbók og verkefnabók sem fást prentaðar og í vefútgáfu auk hlustunaræfinga og talæfinga á vef TÆNK Námsefni í dönsku fyrir unglingastig Efnið samanstendur af grunnbók og tveimur verkefnabókum Kennsluleiðbeiningar, hlustunaræfingar og hljóðbók eru á vef TÆNK+ Efnið samanstendur af grunnbók og tveimur verkefnabókum sem eru allar á vef ásamt hljóðbók LEG MED DANSK Markmið vefjarins er að kenna nemendum algeng orð í dönsku, ritun þeirra, lestur og framburð Við lok grunnskóla eiga nemendur að geta lesið sér til gagns, ánægju og þroska smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu fólki og myndað sér skoðanir á efni þeirra Léttlestrarbækurnar Alarm, Scooter og Den nye lærer eru ætlaðar til þess en þær eru mismunandi að þyngd Máltilfinning og orðaforði nemenda á erlenda málinu eykst með því að lesa Alarm fjallar um vinkonurnar Clöru og Nönnu sem fara í verslunarferð sem hefur óvænt endalok Lix 5 Scooter fjallar um vinina Noa og Hugo sem taka vespu ófrjálsri hendi Lix 8 Den nye lærer fjallar um fyrirmyndarbekk sem fær nýjan kennara Hann er öðruvísi en allir aðrir kennarar sem bekkurinn hefur haft Bækurnar geta vakið nemendur til umhugsunar um gildismat og hvaða afleiðingar rangar ákvarðanir geta haft Bókunum fylgja kennsluleiðbeiningar og verkefni sem aðallega eru hugsuð til þess að aðstoða nemendur við lesturinn LÉTTLESTRARBÆKUR Í DÖNSKU Tænk+ © Menntamálastofnun 2012 – Tænk+ 09992

ERLEND TUNGUMÁL 6 Um er að ræða námsefni í dönsku fyrir unglingastig Það samanstendur af grunnbók og tveimur verkefnabókum, sem einnig eru til sem rafbækur Auk þess eru kennsluleiðbeiningar, hlustunaræfingar, skapandi verkefni og hljóðbók á vef Námsefni í dönsku fyrir unglingastig Efnið samanstendur af tveimur verkefnabókum, hlustunar- og talæfingum, hljóðbók og kennsluleiðbeiningum Verkefnabækurnar sem og nemendabókin eru aðgengilegar sem rafbækur á vef SMIL EKKO TEMPO Vefurinn TEMPO er ætlaður til dönskukennslu og hentar nemendum í 6 til 10 bekk Hann skiptist upp í fimm þemu og er áhersla á færniþættina lesskilning, samskipti, ritun og menningarlæsi Fjölbreytt verkefni eru á vefnum og töluverð áhersla er á notkun snjalltækja við lausn þeirra Greinargóðar leiðbeiningar fylgja hverju og einu forriti Hæfni nemenda í færniþáttunum er mismikil, byrjunarreitur er ekki sá sami hjá öllum og námshraði mismunandi Því er mikilvægt að nemendur fái efni við hæfi Hver kafli er merktur með einni til þremur stjörnum sem táknar þyngdarstig kaflans og miðast við þriggja stiga ramma aðalnámskrár grunnskóla (1–3 stig): *1 stig **2 stig ***3 stig

7 MIÐSTIG / UNGLINGASTIG ERLEND TUNGUMÁL MIÐSTIG / UNGLINGASTIG DANSKA BORDBOMBE Borðbomba eða orðabomba inniheldur margvísleg orð og texta en í henni eru m a smásögur og ljóð eftir danska höfunda, sjálfspróf, skrýtlur, vandræðaleg augnablik og dægurlagatextar Nemendur geta unnið nokkuð sjálfstætt með efnið og oft valið framsetningu verkefna Mörg verkefni má vinna í snjalltækjum ef áhugi er fyrir því LIGE I LOMMEN Vefur fyrir unglingastig sem er ætlað að auka færni nemenda í að hlusta og tjá sig á dönsku Hann samanstendur m a af myndböndum og fjölbreyttum verkefnum þar sem tölvur og snjallsímar nýtast við lausn verkefna PINLIGT! Í bókinni, sem er ætluð unglingum, eru brot úr dönskum smásögum og bókaköflum Við val á textum var mikilvægasta viðmiðið að sögurnar væru vandaðir bókmenntatextar Kennsluleiðbeiningar og verkefni eru á vef GRAMMATIK Handbók í danskri málfræði fyrir grunnskóla Farið er í helstu grunnreglur í danskri málfræði Á vefnum eru verkefni til útprentunar ásamt lausnum á læstu svæði EVRÓPSKA TUNGUMÁLAMAPPAN Evrópska tungumálamappan (European Language Portfolio) fyrir grunn-skólastig er gefin út á vegum menntamálaráðuneytisins og vottuð af Evrópuráðinu í Strasbourg Mappan er í þremur hlutum sem eru tungumálapassi, námsferilskrá og safnmappa Efnið er á pdf-formi til útprentunar og ljósritunar Einnig er á vefnum Evrópska tungumálamappan fyrir framhaldsskólastig Bordbombe eller ordbombe? Mörg orð prýða bókina en í henni eru smásögur og ljóð eftir danska höfunda, sjálfspróf, skrýtlur, vandræðaleg augnablik og fleira. Textarnir eru fjölbreyttir og verkefnin aðgengileg. Margar teikningar prýða einnig bókina og styðja við textana. Brimrún Höskuldsdóttir og Hildur Ásta Viggósdóttir völdu efnið, sömdu verkefnin og útfærðu þau með nemendum sínum. Þær eru grunnskólakennarar og hafa mikla reynslu af dönskukennslu. 7199

ERLEND TUNGUMÁL 8 CONNECT YNGSTA STIG / MIÐSTIG ENSKA READY FOR ACTION OG ACTION RIGHT ON! Í kennsluefninu er lögð áhersla á hlustun, endurtekningu og myndefni Kennslan er byggð á leik, söng og rími Í kennarabókinni er að finna eyðublað fyrir kennsluáætlanir og tillögur að því hvernig haga megi kennslu í þemunum Efnið samanstendur af verkefnabók, kennarabók og hljóðefni á læstu svæði kennara ADVENTURE ISLAND OF ENGLISH WORDS Handbók kennara - rafbók, verkefnablöð á vef og kassi með myndaspjöldum Efnið er hugsað til stuðnings fyrir umsjónarkennara á yngsta stigi Í kennarabókinni er boðið upp á eins konar handrit á ensku LET’S LEARN AND PLAY Námsefni fyrir yngstu nemendurna þar sem áhersla er á nám í gegnum leik Let‘s learn and play Enska fyrir 1.—4. bekk Hugmyndir fyrir kennara Námsgagnastofnun Sigrún Björk Cortes READY FOR ACTION Enskuefni fyrir miðstig grunnskóla Í bókinni eru fjölbreyttir textar í fjórum köflum en þeir eru Animals, Fun and entertainment, Space og Jobs Í hverjum kafla bókarinnar er að finna hugmyndir að verkefnum og ensk-íslenska orðalista Hljóðbók, hlustunarefni, kennsluleiðbeiningar og rafbók eru á vef ACTION Efnið er ætlað til enskukennslu á efra miðstigi Í lesbókinni eru fjölbreyttir textar og verkefni sem hægt er að velja á milli Tvær vinnubækur fylgja lesbókinni og hljóðbók er á vef ásamt hlustunarefni með verkefnabókum Efnið er einnig til sem rafbækur á vef Efnið byggist upp á þremur stuttum textaheftum, Atlantic Ocean, Celebrations og Seasons Kennsluleiðbeiningar með hugmyndum að úrvinnslu og verkefnum til útprentunar ásamt rafrænni útgáfu af hverju hefti þar sem textinn er lesinn inn, er á vef

9 YNGSTA STIG / MIÐSTIG YNGSTA STIG / MIÐSTIG ENSKA YES WE CAN Yes we can er heildstætt námsefni í ensku fyrir yngsta og miðstig Alls eru bækurnar í flokknum sex talsins Efnistök eru fyrst og fremst úr hversdagslífi nemenda, áhersla er á samfelldan texta sem höfðar til nemenda og fjölbreytt verkefni sem byggja á textunum Hlustun og málnotkun eru í fyrirrúmi en áhersla á lestur og ritun eykst markvisst eftir því sem líður á námið Námsmat er hluti af námsefninu og áhersla er lögð á þátttöku nemenda í mati á eigin námsstöðu og aukinni meðvitund um eigin námsaðferðir og vinnulag Efnið samanstendur af: Nemendabók, verkefnabók, rafbókum, hljóðbók, hlustunarefni, veggspjaldi, spilum, rafrænu efni með gagnvirkum æfingum og kennsluleiðbeiningum á vef NEMENDABÓK Louise Holst Tollan og Catherine Watson Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen Textbook Yes we can Textbook 5 Yes we can er heildstætt námsefni í ensku fyrir yngsta og miðstig. Efnið byggir á grunnþáttum aðalnámskrár grunnskóla og hæfni- viðmiðum fyrir erlend tungumál. Því er ætlað að auka hæfni nemenda til þess að nota tungumálið sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Efnistök eru fyrst og fremst úr hversdagslífi nemenda og miða að því að víkka þekkingu og skilning á daglegu lífi og menningarheimi ensku- mælandi þjóða og hlutverki einstaklingsins í alþjóðasamfélagi. Áhersla er á samfelldan texta sem höfðar til nemenda og fjölbreytt verkefni sem byggja á textunum. Hlustun og málnotkun eru í fyrirrúmi en áhersla á lestur og ritun eykst markvisst eftir því sem líður á námið. Námsmat er hluti af námsefninu og áhersla er lögð á þátttöku nemenda í mati á eigin námsstöðu og aukinni meðvitund um eigin námsaðferðir og vinnulag. Yes we can 5 samanstendur af • nemendabók (einnig rafbók) • verkefnabók (einnig rafbók) • kennsluleiðbeiningum á rafbók • vefefni fyrir nemendur og kennara Í Yes we can 5 fá nemendur ríkuleg tækifæri til að • þjálfa hlustun og tal • lesa og vinna með mismunandi texta • þjálfa mismunandi tegundir ritunar • vinna fjölbreytt skapandi verkefni á eigin forsendum • fá innsýn í hnattræn málefni 5 7724 EFNI 5 Yes we can Yes we can Workbook 5 Workbook 7225 EFNI VINNUBÓK Louise Holst Tollan og Catherine Watson Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen Yes we can er heildstætt námsefni í ensku fyrir yngsta og miðstig. Efnið byggir á grunnþáttum aðalnámskrár grunnskóla og hæfni- viðmiðum fyrir erlend tungumál. Því er ætlað að auka hæfni nemenda til þess að nota tungumálið sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Efnistök eru fyrst og fremst úr hversdagslífi nemenda og miða að því að víkka þekkingu og skilning á daglegu lífi og menningarheimi ensku- mælandi þjóða og hlutverki einstaklingsins í alþjóðasamfélagi. Áhersla er á samfelldan texta sem höfðar til nemenda og fjölbreytt verkefni sem byggja á textunum. Hlustun og málnotkun eru í fyrirrúmi en áhersla á lestur og ritun eykst markvisst eftir því sem líður á námið. Námsmat er hluti af námsefninu og áhersla er lögð á þátttöku nemenda í mati á eigin námsstöðu og aukinni meðvitund um eigin námsaðferðir og vinnulag. Yes we can 5 samanstendur af • nemendabók (einnig rafbók) • verkefnabók (einnig rafbók) • kennsluleiðbeiningar (kennsluleiðbeiningum á rafbók) • vefefni fyrir nemendur og kennara Í Yes we can 5 fá nemendur ríkuleg tækifæri til að • þjálfa hlustun og tal • lesa og vinna með mismunandi texta • þjálfa mismunandi tegundir ritunar • vinna fjölbreytt skapandi verkefni á eigin forsendum • fá innsýn í hnattræn málefni 5 Yes we can Yes we can 5 Teacher’s Book Teacher’s Book 7226 Mie Schrøder og Louise Holst Tollan Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen Yes we can er heildstætt námsefni í ensku fyrir yngsta og miðstig. Efnið byggir á grunnþáttum aðalnámskrár grunnskóla og hæfni- viðmiðum fyrir erlend tungumál. Því er ætlað að auka hæfni nemenda til þess að nota tungumálið sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Efnistök eru fyrst og fremst úr hversdagslífi nemenda og miða að því að víkka þekkingu og skilning á daglegu lífi og menningarheimi ensku- mælandi þjóða og hlutverki einstaklingsins í alþjóðasamfélagi. Áhersla er á samfelldan texta sem höfðar til nemenda og fjölbreytt verkefni sem byggja á textunum. Hlustun og málnotkun eru í fyrirrúmi en áhersla á lestur og ritun eykst markvisst eftir því sem líður á námið. Námsmat er hluti af námsefninu og áhersla er lögð á þátttöku nemenda í mati á eigin námsstöðu og aukinni meðvitund um eigin námsaðferðir og vinnulag. Yes we can 5 samanstendur af • nemendabók (einnig rafbók) • verkefnabók (einnig rafbók) • kennsluleiðbeiningar (kennsluleiðbeiningum á rafbók) • vefefni fyrir nemendur og kennara Í Yes we can 5 fá nemendur ríkuleg tækifæri til að • þjálfa hlustun og tal • lesa og vinna með mismunandi texta • þjálfa mismunandi tegundir ritunar • vinna fjölbreytt skapandi verkefni á eigin forsendum • fá innsýn í hnattræn málefni EFNI after again animals any around away baby bear bed been boy can’t car cat clothes couldn’t did didn’t dog door each eat even every everyone fast find first fish food found fun garden going good great has hat head home how I’ll I’ve king know laugh let’s live long lots magic man may more mother much narrator need never new next night only other over play red right river round school sea shout small something soon still stop take that’s things think thought three through took town tree two us want wanted water way well where who work would yes The next 100 magic words. Look. Read. Remember. Yes we can 6 Áhersla á lestur og ritun. Þemu sem höfða til hvers aldurshóps. Menning í enskumælandi löndum og hnattræn viðfangsefni. 8479 NÝTT Sara Hajslund og Louise Holst Tollan Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen Flashcards 2 Yes we can Hönnun: Sysser Bengtsson Teikningar: Monia Nilsen Isbn 978-9979-0-2824-6 Ritstjóri: Arna Guðríður S. Sigurðardóttir 1. útgáfa 2022 Menntamálastofnun Kópavogi Prentun: 2 Yes we can Sara Hajslund og Louise Holst Tollan Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen Flashcards Adjectives Animals Body Christmas Clothes Colours Days of the week Family Food and drinks Nature Numbers School Toys Verbs Weather and seasons Phrases 2 Yes we can 8116 dad mum banana orange cat Hönnun: Sysser Bengtsson Teikningar: Monia Nilsen 3 Yes we can Sara Hajslund og Louise Holst Tollan Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen Flashcards 3 Yes we can 3 Yes we can Sara Hajslund og Louise Holst Tollan Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen Flashcards Adjectives Animals Body Christmas Clothes Colours Family Feelings Food and drinks Home Numbers School Toys Verbs Weather and seasons Phrases ISBN 978-9979-0-2825-3 Ritstjóri: Arna Guðríður S. Sigurðardóttir 1. útgáfa 2023 Menntamálastofnun Kópavogi Prentun: Prentmet Oddi ehf. – umhverfisvottuð prentsmiðja 8117 hamster big small puppy sad happy Hönnun: Sysser Bengtsson Teikningar: Anja Gram 4 Yes we can Louise Holst Tollan Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen Flashcards 4 Yes we can 4 Yes we can Louise Holst Tollan Ellen M. Tudor Edwards, Mona Evelyn Flognfeldt og Elisabeth Moen Flashcards Adjectives Adverbs Animals Body Feelings Food and drinks Home Nature Numbers People Prepositions School Time Verbs Phrases ISBN 978-9979-0-2826-0 Ritstjóri: Arna Guðríður S. Sigurðardóttir 1. útgáfa 2023 Menntamálastofnun Kópavogi Prentun: Prentmet Oddi ehf. – umhverfisvottuð prentsmiðja 8118 see smell stomach head face NÝTT

ERLEND TUNGUMÁL 10 SPOTLIGHT YNGSTA STIG / MIÐSTIG ENSKA PLAY WITH ENGLISH Markmið vefjarins er fyrst og fremst að kenna nemendum algeng orð, ritun þeirra, lestur og framburð Þemun sem tekin eru fyrir á vefnum eru áþekk þeim sem finna má í byrjendaefni eins og Adventure Island of English Words og Right on! Því er auðvelt að nota vefinn samhliða því námsefni HICKORY, DICKORY, DOCK Þrjú sjálfstæð vinnuhefti með skemmtilegum æfingum LÆRUM ENSKU! Námsefni sem nýtist nemendum á mismunandi aldri sem eru að stíga sín fyrstu skref í enskunámi og geta ekki notað almennt námsefni Einkum ætlað nemendum á miðstigi Í rafbókinni er hægt að hlusta á upplestur Spotlight 8, 9 og 10 er námsefni í ensku fyrir unglingastig Í nemendabókunum eru þemabundnir kaflar með einum grunntexta Þar á eftir fylgja nokkrir valtextar, svokallaðir Cool reads Í verkefnabókunum eru stjörnumerkt verkefni sem tákna erfiðari verkefni og aftast í þeim eru málfræðiæfingar Í kennsluleiðbeiningum eru m a fjölföldunarsíður með æfingum og handrit að hlustunaræfingum Efni hvers árgangs samanstendur af nemendabók, verkefnabók, hlustunarefni, hljóðbók, kennarabók og lausnum Lausnir við verkefnabækur og hlustunarefni eru á læstu svæði kennara

11 UNGLINGASTIG EVRÓPSKA TUNGUMÁLAMAPPAN FYRIR GRUNNSKÓLASTIG Evrópsku tungumálamöppurnar fyrir grunn- og framhaldsskólastig eru gefnar út á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og vottaðar af Evrópuráðinu í Strasbourg Möppurnar eru í þremur hlutum sem eru tungumálapassi, námsferilskrá og safnmappa Efnið er á vef MOVE ON! OG GO FOR IT! Fjölbreyttir lestrartextar til enskukennslu á unglingastigi Kennsluleiðbeiningar ásamt verkefnum og hljóðbókum eru á vef STORIES Frumsamdir lestrartextar í ensku fyrir unglingastig sem líklegir eru til að höfða til áhugasviðs unglinga Efnið er þemaskipt og býður upp á umræður og skoðanaskipti Tilvalið er að nýta það þvert á námsgreinar Efnið er á vef Stories er nú einnig sem hljóðbók READ WRITE RIGHT Vefur með fjölbreyttum gagnvirkum æfingum sem byggjast á stuttum frumsömdum textum Textarnir fjalla um ýmis efni, til að mynda jólin í ólíkum löndum, glæpi, óvenjulegan pakka, þreyttan hund og auðveldar leiðir til sparnaðar WRITE RIGHT 1 OG WRITE RIGHT 2 Gagnvirkar æfingar í ensku Þjálfun í orðaforða, ritun og ýmsum málfræðiatriðum Æfingarnar eru á þremur mismunandi þyngdarstigum UNGLINGASTIG ENSKA

12 LESTRARLANDIÐ – LESTRARKENNSLUEFNI FYRIR BYRJENDUR ÍSLENSKA YNGSTA STIG Lögð er áhersla á að námsefnið nái til allra þátta lestrarnámsins: hljóðavitundar, umskráningar, lesfimi, orðaforða, lesskilnings og ritunar Jafnframt er kappkostað að koma til móts við mismunandi aðferðir og áherslur í lestrarkennslunni Í efninu er lögð rík áhersla á vandað myndefni sem leið til að örva talmál, vekja hugsun og samræður og æfa nemendur í að deila viðhorfum sínum og hugmyndum með öðrum Lestrarlandið skiptist í eftirfarandi efni: • Lestrarbók Á hverri opnu er kenndur einn bókstafur en við hlið hans er mynd sem tengist stafnum Tveir misþungir textar eru á hverri opnu auk orða • Sögubók með sögum eftir 13 íslenska höfunda þar sem áhersla er á tiltekinn bókstaf í hverri sögu Þær eru ætlaðar til upplestrar til að æfa hlustun, hljóðvitund, orðaforða og skerpa athygli • Hljóðbók með efni sögubókarinnar er á vefnum • Vinnubækur 1, 1+, 2 og 2+ og er gert ráð fyrir að þær séu unnar samhliða lestrarbókinni Plúsbækurnar eru léttari útgáfur • Vefur þar sem er hægt að nálgast myndirnar úr bókinni, varpa á vegg til að skoða saman og ræða um Velja má um hvort myndirnar eru með eða án texta ÞAÐ ER LEIKUR AÐ LÆRA Lestrarkennsluefni sem býður upp á fjölbreytt vinnubrögð Áhersla er lögð á að kenna heilar orðmyndir ásamt því að beita hljóðaaðferð Efnið samanstendur af lestrarbók og kennarabók ÍSLENSKA Í 3. OG 4. BEKK – HANDBÓK Heildstæð nálgun í íslenskukennslu er rauði þráðurinn í þessari handbók fyrir kennara Fjallað er um aðferðir í móðurmálskennslu og bent á viðfangsefni sem m a má sækja á mms is

LISTIN AÐ LESA OG SKRIFA YNGSTA STIG ÍSLENSKA YNGSTA STIG 13 Listin að lesa og skrifa Lestrarkennsluefnið Listin að lesa og skrifa er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst og fremst á hljóðaaðferð. Lögð er áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, skipuleg vinnubrögð og endurtekningu. Efnið skiptist í 38 léttlestrarbækur, 16 örbækur, lestrarspil, verkefni og kennsluleiðbeiningar á vef. Í Vinnubók 4 eru bókstafirnir b, ý, y, þ, k, d, au, p, ei, ey og x kenndir auk orðmyndanna þetta, vill og vil. Áður hafa verið kenndir bókstafirnir í, ó, s, á, l, a, i, r, ú, m, u, v, e, o, n, æ, j, f, é, h, t, g, ð og ö og orðmyndirnar og, ekki, sagði, ég, að, segir og minn. Höfundar efnis eru Arnheiður Borg og Rannveig Löve. Teikningar eru eftir Freydísi Kristjánsdóttur. 05841 NAFN BEKKUR Listin að lesa og skrifa Listin að lesa og skrifa Lestrarkennsluefnið Listin að lesa og skrifa er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst og fremst á hljóðaaðferð. Lögð er áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, skipuleg vinnubrögð og endurtekningu. Efnið skiptist í 38 léttlestrarbækur, 16 örbækur, lestrarspil, verkefni og kennsluleiðbeiningar á vef. Í Vinnubók 2 eru bókstafirnir ú, m, u, v, e, o, n og æ kenndir auk orðmyndanna sagði, ég og að en áður hafa verið kenndir bókstafirnir í, ó, s, á, l, a, i og r og orðmyndirnar og og ekki. Höfundar efnis eru Arnheiður Borg og Rannveig Löve. Teikningar eru eftir Brian Pilkington. 05839 NAFN BEKKUR Listin að lesa og skrifa Listin að lesa og skrifa 05712 O rðasafnið mitt er hluti af námsefnisflokknum Listin að lesa og skrifa. Heftið má nota á ýmsan hátt. Börnin geta safnað í það orðum með bókstöfum sem verið er að æfa hverju sinni. Þau geta ýmist fundið orðin í sameiningu eða hvert um sig. Skrifa má orðin fyrir börnin og þau fara síðan ofan í eða skrifa eftir forskriftinni. Þá geta þau notað orðin sem fylgja lestrarspilinu til að skrifa eftir. Einnig má nota heftið til að láta barnið finna tiltekna stafi sem búið er að læra, stafinn sinn eða staf mömmu og pabba o.s.frv. Listin að lesa og skrifa Íslenska 1.–4. bekkur Listin að lesa og skrifa Lestrarkennsluefnið Listin að lesa og skrifa er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst og fremst á hljóðaaðferð. Lögð er áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, skipuleg vinnubrögð og endurtekningu. Efnið skiptist í 38 léttlestrarbækur, 16 örbækur, lestrarspil, verkefni og kennsluleiðbeiningar á vef. Í Vinnubók 3 eru bókstafirnir j, f, é, h, t, g, ð og ö kenndir auk orðmyndanna segir og minn. Áður hafa verið kenndir bókstafirnir í, ó, s, á, l, a, i, r, ú, m, u, v, e, o, n og æ og orðmyndirnar og, ekki, sagði, ég og að. Höfundar efnis eru Arnheiður Borg og Rannveig Löve. Teikningar eru eftir Freydísi Kristjánsdóttur. 05840 NAFN BEKKUR Listin að lesa og skrifa Listin að lesa og skrifa Lestrarkennsluefnið Listin að lesa og skrifa er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst og fremst á hljóðaaðferð. Lögð er áhersla á hæga stígandi, myndræna framsetningu, skipuleg vinnubrögð og endurtekningu. Efnið skiptist í 38 léttlestrarbækur, 16 örbækur, lestrarspil, verkefni og kennsluleiðbeiningar á vef. Í Vinnubók 1 eru bókstafirnir í, ó, s, á, l, a, i og r kenndir auk orðmyndanna og og ekki. Höfundar efnis eru Arnheiður Borg og Rannveig Löve. Teikningar eru eftir Brian Pilkington. 05838 NAFN BEKKUR Listin að lesa og skrifa Lestrarkennsluefni sem byggist á hljóðaaðferð, einkum ætlað nemendum sem þarfnast hægrar og markvissrar innlagnar á hljóðum og bókstöfum til að ná valdi á lestrartækninni Í flokknum eru örbækur, lestrarbækur, fjórar vinnubækur, lestrarspil, verkefni á vef og heftið Orðasafnið mitt Vinnubækurnar hafa verið endurútgefnar og eru nú með tengikrókum og hjálparlínum Á safnvefnum Listin að lesa og skrifa má nálgast 10 verkefni til útprentunar, stafakannanir og yfirlit yfir allar rafbækur sem komnar eru út í lestrarbókaflokknum Listin að lesa og skrifa Námsefnið er fyrir byrjendur í lestri og byggist fyrst og fremst á hljóðaaðferð STAFALEIKIR BÚA OG STAFALEIKIR BÍNU Gagnvirkar æfingar handa börnum sem þurfa mjög skipulega og hæga innlögn og mikla endurtekningu til að ná tökum á undirstöðu lesturs LESTUR ER LEIKUR Vefur einkum ætlaður nemendum sem þurfa hæga og skipulega þjálfun og mikla endurtekningu til að ná tökum á byrjunaratriðum lestrar Kennsluleiðbeiningar eru á vefnum STAFAPLÁNETUR Vefur ætlaður börnum sem eru að byrja að læra bókstafina Á honum eru kynnt heiti og hljóð stafa og hvernig draga skal til stafsins STAFAASKJAN Í öskjunni eru allir íslensku bókstafirnir, bæði lágstafir og hástafir, 30 stk af hverjum staf, ásamt fimm brettum til að raða þeim á og búa til orð Hugmyndir að notkun Stafaöskjunnar fylgja með

14 SMÁBÆKUR Smábækur er bókaflokkur ætlaður börnum sem eru að ná tökum á lestri Sögurnar eru fjölbreyttar og skiptast í fjóra flokka eftir þyngd, sjá lista yfir lestrarbækur á vef Lögð er áhersla á að bækurnar höfði til tilfinninga og rökhugsunar og síðast en ekki síst til kímnigáfu lesenda Í átta smábókum er áhersla lögð á að æfa markvisst samhljóðasambönd í léttum og spennandi sögum Með hverri sögu eru alls sex verkefni sem kennarar geta valið úr eftir þörfum og prentað út • Á safnvefnum Smábók er hægt að nálgast öll verkefni sem fylgja smábókaflokknum sem og lestrarbækur á rafbókarformi • Smábókaskápurinn er gagnvirkur vefur þar sem velja má á milli 10 smábóka Markmiðið er að þjálfa lestur, efla lesskilning og lestraráhuga Börnin geta ýmist lesið textann beint af skjá eða hlustað og fylgst með honum fyrst og lesið svo sjálf Á hverri blaðsíðu eru spurningar úr textanum og lítið verkefni • Hægt er að panta myndaspjöld sem fylgja smábókunum Græni gaukurinn, Skrýtinn dagur hjá Gunnari og Drekadansinn Þeim er ætlað að þjálfa nemendur í skipulegri frásögn og ritun KRÆFIR KRAKKAR – SKRÍMSLIÐ Í SKÓGINUM Skemmtileg saga um krakka sem lenda í spennandi ævintýri í frímínútum Um er að ræða lestrarbók á teiknimyndasöguformi sem er ætlað að vekja lestrargleði og áhuga Aftast eru nokkur verkefni sem nemendur geta unnið í samvinnu ÍSLENSKA YNGSTA STIG VÆNTANLEGT

15 YNGSTA STIG SAMHLJÓÐAR Í HIMINGEIMNUM Vefur ætlaður nemendum á yngsta stigi grunnskólans Hann er hugsaður sem liður í hlustun og hljóðgreiningu, að greina á milli hljómlíkra samhljóða og samhljóðaklasa, einfaldra og tvöfaldra samhljóða ELDGRÍMUR Gagnvirkur vefur ætlaður nemendum á yngsta stigi grunnskólans, einkum 7–9 ára börnum Vefurinn nýtist þó fleirum, til dæmis nemendum með íslensku sem annað tungumál og þeim sem taka hægum framförum í móðurmálinu og þurfa mikla endurtekningu Á vefnum er farið í stafrófsröð, samheiti og andheiti, að búa til samsett orð, rím, sérnöfn, samnöfn o fl BÓKAKISTA Fjölbreytt viðfangsefni ætluð til að efla lestraráhuga og sjálfstæðan lestur nemenda í 1 –4 bekk Um er að ræða sextán vinnuspjöld í plastvasa Nemendur velja sjálfir, eða í samráði við kennara, lestrarbók úr kistu sem kennarar hafa valið efni í, vinnuspjald og verkefni sem sótt eru á vef Menntamálastofnunar SKEMMTILEGT OG SÍGILT LESTRAREFNI, PDF Tíu stuttar sögur á lestrarblöðum til að prenta út ÍSLENSKA YNGSTA STIG SAGAN UM BÓLU 1–10 Tíu æfingahefti í lestri fyrir byrjendur ásamt sögu sem er á vef til útprentunar Gert er ráð fyrir að í upphafi sé sagan lesin í heild fyrir nemendur en hver hluti svo rifjaður upp áður en heftin eru lesin VEIÐIFERÐIN 1–5 Fimm æfingahefti í lestri fyrir byrjendur ásamt sögu sem er á vef til útprentunar Sama nálgun og með Bólu

16 STAFASPJÖLD OG VEGGSPJALD Ætluð við innlögn bókstafa og hljóða Spjöld í A4 Stafirnir án króka og með krókum Spjöld í A5 Myndir eru þær sömu og á stóru stafaspjöldunum en með krókum Tvö sett af spjöldum eru í pakka Stafrófið – veggspjald Allir stafirnir með og án króka í stærðinni A2 ÍSLENSKI MÁLHLJÓÐAKASSINN Í Íslenska málhljóðakassanum eru flokkar yfir íslenska samhljóða og samhljóðasambönd, bókstafir, myndir og fjölbreyttar hugmyndir að vinnu með efnið Það má nýta til að kenna og leiðrétta framburð, þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og hugtakanotkun Efnið er fáanlegt á vef og í öskju ORÐASJÓÐUR – EFNI TIL MÁLÖRVUNAR Efnið samanstendur af ríflega 200 myndaspjöldum og er ætlað til að æfa hlustun og talað mál og byggja upp orðaforða daglegs lífs Vinnublöð og leiðbeiningar um notkun má finna á vefnum til útprentunar RITRÚN 1, 2 OG 3 Í bókunum er fengist við byrjunaratriði í ritun, málfræði og stafsetningu fyrir yngsta stig grunnskóla Bækurnar stigþyngjast LEIKUR AÐ ORÐUM 1, 2 OG 3, PDF Bækur á vef, hugsaðar sem upprifjunar- og vinnubækur í lestri og einkum ætlaðar börnum sem eiga við lestrarörðugleika að etja Þær komu fyrst út í byrjun áttunda áratugarins ÍSLENSKA YNGSTA STIG

17 YNGSTA STIG Litla-Lesrún, Lesrún og Lesrún 2 – lesa, skilja, læra, er námsefni einkum ætlað börnum í 2 , 3 og 4 bekk • Áhersla er á lestur og lesskilning, að nemendur æfist í að nota aðferðir sem auðvelda úrvinnslu, bæði munnlega og skriflega Bókunum er ætlað að mæta áherslum í aðalnámskrá um að nemendur geti lesið mismunandi tegundir texta og ráði yfir aðferðum og leiðum til að skilja og túlka það sem þeir lesa • Í kennsluleiðbeiningunum er bent á leiðir til að efla lesskilning og auka forvitni og áhuga nemenda fyrir efninu Mikið er lagt upp úr vinnu með orðaforða áður en textinn sjálfur er lesinn, hugað að bakgrunnsþekkingu og bent á leiðir til að vinna með efnið í bekkjarkennslu út frá heildstæðri móðurmálskennslu og samþættingu við aðrar námsgreinar Í leiðbeiningum eru verkefni til útprentunar, m a ritunar- og málfræðiverkefni í tengslum við efni nemendabókar Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, s s samræður, hópavinnu, sköpun o fl Flokkur lestrarbóka ætlaður börnum á yngsta og miðstigi grunnskólans sem hafa náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar Efninu er ætlað að vekja lestrargleði og áhuga fyrir mismunandi framsetningu texta Aftast í bókunum eru nokkur viðfangsefni sem ætlast er til að börnin vinni saman og ræði um Bækurnar eru allar til sem rafbækur og hljóðbækur Galdraskólinn, Hundakúnstir, Vélmennið í grasinu, Danski draugurinn, Leitin að haferninum, Hetjurnar þrjár, Ævintýri í Ingólfsfjalli og Geitur í garðinum Bókunum fylgja lesskilningsverkefni til útprentunar Í verkefnunum reynir á ályktunarhæfni og skilning, munnlega tjáningu, ritun og málfræði LITLA-LESRÚN, LESRÚN OG LESRÚN 2 – LESA, SKILJA, LÆRA ÍSLENSKA YNGSTA STIG 07417 Í þessari bók eru fjölbreyttar frásagnir, fróðleikur og ljóð sem gaman er að lesa. Kolkrabbar, moldvörpur, geimverur og draugar koma við sögu ásamt mörgu öðru. Í verkefnum er lögð áhersla á að þið ræðið saman um það sem þið voruð að lesa, finnið aðalatriði, spyrjið spurninga og svarið þeim. Þið lærið einnig ný orð, glímið við gátur og spilið skemmtilegt orðaspil. Góða skemmtun! lesa – skilja – læra Höfundar eru Anna Þóra Jónsdóttir og Kristjana Pálsdóttir. Lára Garðarsdóttir teiknaði myndirnar. 2 2 SESTU OG LESTU 05629 Hetjurnar þrjár Hetjurnar þrjár er sjötta bókin í flokknum Sestu og lestu. Efnið er ætlað börnum á yngsta- og miðstigi grunnskólans sem hafa náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar. Því er ætlað að vekja með börnunum lestrargleði og áhuga og kynna fyrir þeim mismunandi framsetningu texta. Aftast í bókinni eru nokkur viðfangsefni sem ætlast er til að börnin vinni saman og ræði. Höfundur er Gunnar Theodór Eggertsson. Myndir teiknaði Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson. Sestu lestu og Hetjurnar Sestu lestu og Hetjurnar þrjár þrjár

18 ÍSLENSKA YNGSTA STIG MILLI HIMINS OG JARÐAR Lestrarflokknum Milli himins og jarðar er ætlað að virkja áhuga nemenda til lestrar, efla orðaforða og auka lesskilning Í bókunum er ýmiss konar fróðleikur og mikið lagt upp úr ljósmyndum og teikningum sem styðja við textann og vekja áhuga og forvitni Neðst á hverri síðu eru spurningar til þess ætlaðar að staldra við og ræða það sem lesið var um Spurningar á hægri spássíu leiða nemandann á næstu síðu þar sem svarið er að finna Aftast í bókunum eru nokkur verkefni Bækurnar koma einnig út sem rafbækur og hljóðbækur Ánamaðkar, Flugvélar, Hrafninn, Humlur, Hvalir, Ísbjörn, Köngulær, Refurinn, Tunglið. Tunglið 07198 Tunglið er önnur bókin í lestrarflokknum Milli himins og jarðar. Í efninu er reynt að höfða til áhugamála og hugðarefna nemenda á yngsta stigi grunnskólans og er það ætlað þeim sem hafa náð undirstöðuatriðum lestrar. Spurningar neðst á blaðsíðunum eru hugsaðar til þess að staldra við og ræða það sem lesið var um. Aftast í bókinni eru nokkur verkefni sem nemendur geta unnið í samvinnu eða sjálfstætt. Bókin er líka til sem rafbók á vefsíðu Menntamálastofnunar www.mms.is Höfundur er Harpa Jónsdóttir Myndir teiknaði Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson Tunglið MI LLI HI MI NS OG JARÐAR MI LLI HI MI NS OG JARÐAR Hrafninn 07212 Hvalir er þriðja bókin í lestrarflokknum Milli himins og jarðar. Í efninu er reynt að höfða til áhugamála og hugðarefna nemenda á yngsta stigi grunnskólans og er það ætlað þeim sem hafa náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar. Spurningar neðst á blaðsíðum eru hugsaðar til þess að staldra við og ræða það sem lesið var um. Aftast í bókinni eru nokkur verkefni sem nemendur geta unnið í samvinnu eða sjálfstætt. Bókin er líka til sem rafbók á vefsíðu Menntamálastofnunar www.mms.is Höfundur er Harpa Jónsdóttir. Myndir teiknaði Bergrún Íris Sævarsdóttir. Hvalir MI LLI HI MI NS OG JARÐAR Hvalir RITUM SAMAN Námsefninu er ætlað að gera unga nemendur meðvitaða um að ritun í daglegu lífi hefur mismunandi tilgang Verkefnin eru hnitmiðuð en nauðsynlegt er að kennari ýti þeim úr vör með stuttri innlögn Kennsluleiðbeiningar eru aðgengilegar á rafbókarformi Ritum saman – Blái blýanturinn og Græni blýanturinn NÝTT LISTI YFIR LESTRARBÆKUR EFTIR ÞYNGDARSTIGI Lestrarbækur á yngsta stigi er flokkaður í 5 flokka eftir þyngdarstigi Listinn er uppfærður árlega

19 YNGSTA STIG / MIÐSTIG SÖGUSTEINN, ÓSKASTEINN OG VÖLUSTEINN Lestrarbækur með spurningum og verkefnum fyrir 4 –7 bekk Ritunarverkefni með bókunum sem henta 4 bekk eru á vef ÞJÓÐSÖGURNAR OKKAR Þjóðsögurnar eru arfleifð sem æskilegt er að börn fái tækifæri til að kynnast Texti og hljóðbók eru á vef ÍSLENSKA YNGSTA STIG / MIÐSTIG VARÚÐ, HÉR BÝR VAMPÍRA, NORN, JÖTUNN OG VARÚLFUR Út eru komnar fimm bækur í Varúðarbókaflokknum, þær eru Varúð, hér býr skrímsli, Varúð, hér býr norn Varúð, hér býr jötunn, Varúð, hér býr varúlfur og Varúð, hér býr umskiptingur Varúðarbækurnar tilheyra nýjum lestrarflokki fyrir miðstig Sögurnar í þessum flokki eru skrifaðar í léttum stíl og með það í huga að flestir ættu að ráða við textann Bækurnar henta einkum þeim nemendum sem hafa átt í örðugleikum með lestur lengri texta Hægt er að nýta bækurnar á ýmsan máta t d til samlesturs, yndislesturs og einstaklingsvinnu Verkefni á rafrænu formi er að finna inni á vef MMS Efnið samanstendur af nemendabók, rafbók og verkefnum VARÚÐ HÉR BÝR NORN BERGRÚN ÍRIS SÆVARSDÓTTIR BERGRÚN ÍRIS SÆVARSDÓTTIR 5636 VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ Marta og Marius lenda í nýju spennandi ævintýri þegar kötturinn Hvæsi sleppur út og hverfur inn í þéttan þyrnirunna. Galdrar, þulur og göróttir drykkir bíða bak við luktar dyr og krakkarnir vita ekki hvort þau komast aftur heim heil á húfi. Varúð, hér býr norn er léttlestrarbók fyrir upprennandi lestrarhesta. Texta- og myndhöfundur er Bergrún Íris Sævarsdóttir. VARÚÐ HÉR BÝR JÖTUNN BERGRÚN ÍRIS SÆVARSDÓTTIR BERGRÚN ÍRIS SÆVARSDÓTTIR 5699 VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ Marius er að passa Þór þegar þeir bræður dragast inn í æsispennandi atburðarás! Kötturinn Hvæsi stingur af og Marta hverfur skyndilega, líkt og jörðin hafi gleypt hana! Hvað verður um krakkana þegar þau mæta slímugum pöddum, risavöxnum leirþurs og slefandi jötunynju? Hvað hefur orðið af Mörtu og geta þau snúið aftur heim áður en það er um seinan? Varúð, hér býr jötunn er spennandi léttlestrarbók fyrir upprennandi lestrarhesta. Lestu líka hinar Varúðar-bækurnar! Texta- og myndhöfundur er Bergrún Íris Sævarsdóttir. VARÚÐ HÉR BÝR VARÚLFUR BERGRÚN ÍRIS SÆVARSDÓTTIR BERGRÚN ÍRIS SÆVARSDÓTTIR 0000 VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ – VARÚÐ Marius er að passa Þór þegar þeir bræður dragast inn í æsispennandi atburðarás! Kötturinn Hvæsi stingur af og Marta hverfur skyndilega, líkt og jörðin hafi gleypt hana! Hvað verður um krakkana þegar þau mæta slímugum pöddum, risavöxnum leirþurs og slefandi jötunynju? Hvað hefur orðið af Mörtu og geta þau snúið aftur heim áður en það er um seinan? Varúð, hér býr jötunn er spennandi léttlestrarbók fyrir upprennandi lestrarhesta. Lestu líka hinar Varúðar-bækurnar! Texta- og myndhöfundur er Bergrún Íris Sævarsdóttir. NÝTT

20 SKRIFT 2–5 OG 7 Einnota forskriftarbækur með þjálfunaræfingum Í bók 1 er farið yfir frumgerð stafanna Stafirnir eru að mestu flokkaðir eftir skyldleika formsins Í bók 2 bætast tengikrókar við Æfingar í uppsetningu á texta bætast við í bók 4 Hjálparlínur eru að mestu dottnar út í bók 5 og þær eru ekki í bók 6 Bók 7 er margnota SKRIFT - STAFAINNLÖGN Skriftaræfingar til útprentunar fyrir byrjendur út frá stafainnlögn Krotæfingar og stafablöð með öllum stöfum stafrófsins þar sem stafdráttur er sýndur Aftan á hverju æfingablaði eru línur sem nemendur geta nýtt til frjálsrar ritunar ÍTALÍUSKRIFT Markmið Ítalíuskriftar er að leggja traustan grunn að skriftarfærni nemenda Börnin þurfa að læra skrift sem þolir hraða og nota má við nám og í daglegu lífi Fyrst læra þau fastmótað hreyfingakerfi og síðan er útskýrt fyrir þeim hvernig það verður að stöfum Námsefnið og ítaræfingar sem því fylgja eru með nýjum áherslum sem eru lagaðar að mismunandi getu og þörfum hvers nemanda Grunnæfingar og æfingar tengdar krákustígum má sjá á vefnum wwwitaliuskrift com Bækurnar eru aðgengilegar bæði rétthentum og örvhentum Aðaláhersla er á litlu stöfunum og tengingum þeirra en stóru stafirnir og litlu tölustafirnir eru einnig kenndir Kennsluleiðbeiningar eru á vef ásamt öllum bókunum en þær eru fáanlegar á rafrænu formi sem flettibækur Það sem til er af efninu verður fáanlegt til dreyfingar fram að áramótum en þá verður efnið afskrifað SKRIFT ÍSLENSKA YNGSTA STIG / MIÐSTIG NÝTT

21 ORÐSPOR 1–3 BÓK, VINNUBÓK OG KENNSLULEIÐBEININGAR Á VEF SMELLUR MIÐSTIG Orðspor er heildstætt námsefni í íslensku fyrir miðstig grunnskóla Nemendur kynnast uppruna íslenskunnar, fá að grúska og grafa upp fróðleik um hitt og þetta, eflast í framsögn, tjáningu, ritun, hlustun og lestri Fyrsti, Annar og Þriðji Smellur er námsefni í lesskilningi fyrir miðstig Nemendur lesa fjölbreytta texta og vinna verkefni í tengslum við efnið Smellur er ekki hugsuð sem heimanámsbók eða skúffubók heldur til samvinnu nemenda og kennara í kennslustundum Hver opna er sjálfstæð og hægt að velja þær eftir áhuga nemenda og áherslum kennara Markmið bókanna er að efla lesskilning nemenda með því að auka orðaforða, þjálfa nemendur í að lesa á milli lína og kenna þeim aðferðir við að finna merkingu orða Til að kynna sér markmið þeirra betur er hægt að horfa á stutt kynningarmyndband þar sem farið er yfir helstu atriði bókanna og dregin fram atriði sem skipta máli við notkun þeirra í kennslu Í Smelli er unnið með mismunandi textategundir: upplýsingar, fræðitexta, fréttatexta, leiðbeiningar, útskýringar, bókmenntatexta, frásögn, myndlestur og orðarýni Íslenska fyrir miðstig grunnskóla ORÐSPOR VINNUBÓK 2 Nafn: Talaðu! Hlustaðu! Lestu! 7204 ORÐSPOR Íslenska fyrir miðstig grunnskóla Vinnubók Ágæti nemandi Orðspor er bók fyrir þig. Hlutverk hennar er að hjálpa þér að bæta kunnáttu þína og færni til að tjá þig bæði munnlega og skriflega í íslensku. Ef þú leggur þig fram um að lesa, skilja, þjálfa og ræða um það sem stendur í bókinni munt þú njóta þess bæði vel og lengi. Þú þjálfar heilann, lærir um netspor, fræðist um geiminn, skoðar myndasögur, lest ljóð og spilar á spil. Þú þjálfast í framsögn, tjáningu og hlustun. Auk þess eflist þú í lestri og ritun. Megi máttur tungumálsins ávallt vera með þér! Orðspor er heildstætt námsefni í íslensku fyrir miðstig. Höfundar eru Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, báðar með langa reynslu af kennslu í grunnskólum. Þar að auki eru þær rithöfundar og hafa skrifað fyrir börn og fullorðna, ljóð og skáldsögur. 2 Talaðu! Hlustaðu! Lestu! ORÐSPOR 2 – Íslenska fyrir miðstig grunnskóla 7211 ORÐSPOR íslenska fyrir miðstig grunnskóla Ágæti nemandi Orðspor er bók fyrir þig. Hlutverk hennar er að hjálpa þér að bæta kunnáttu þína og færni til að tjá þig bæði munnlega og skriflega í íslensku. Ef þú leggur þig fram um að lesa, skilja, þjálfa og ræða um það sem stendur í bókinni munt þú njóta þess bæði vel og lengi. Þú þjálfar heilann, lærir um netspor, fræðist um geiminn, skoðar myndasögur, lest ljóð og spilar á spil. Þú þjálfast í framsögn, tjáningu og hlustun. Auk þess eflist þú í lestri og ritun. Megi máttur tungumálsins ávallt vera með þér! Orðspor er heildstætt námsefni í íslensku fyrir miðstig. Höfundar eru Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, báðar með langa reynslu af kennslu í grunnskólum. Þar að auki eru þær rithöfundar og hafa skrifað fyrir börn og fullorðna, ljóð og skáldsögur. 2 ORÐSPOR 2 Íslenska fyrir miðstig grunnskóla HEIMUR Í HENDI Lestrarbækur fyrir miðstig Þær taka mið af áhugamálum og hugðarefnum nemenda á þessum aldri Leitast er við að blanda saman stuttum frásögnum, þekkingu, kunnáttu og fjölbreyttum fróðleiksmolum Í bókunum eru lesskilningsverkefni og orðskýringar Stöngin inn, Á ögurstundu, Sitthvað á sveimi, Á flandri og Hraðar, hærra, sterkar, Geimurinn, Sveitin. Íslenska fyrir miðstig grunnskóla ORÐSPOR VINNUBÓK 3 Nafn: Talaðu! Hlustaðu! Lestu! ORÐSPOR Íslenska fyrir miðstig grunnskóla Vinnubók Ágæti nemandi Allt er þegar þrennt er. Ný bók í flokknum Orðspor, bara fyrir þig! Áfram er unnið með framsögn, lestur og læsi. Að auki bætist jafnt og þétt við kunnáttu þína í málfræði. Ef þú leggur þig fram um að lesa, skilja, þjálfa og ræða um það sem stendur í bókinni munt þú njóta þess um aldur og ævi. Þú ferð í framsagnarskóla Grínhildar, lærir ljóðaslamm, kynnist fornleifafræði, lest um læsi, rifjar upp ævintýri og fræðist um málsnið. Þú grúskar í mismunandi textagerðum og eflist í lestri og ritun. Þú þjálfast í að taka rökstudda afstöðu, rökræðir við bekkjarfélagana og saman komist þið að málamiðlunum. Megi máttur tungumálsins ávallt vera með þér! Orðspor er heildstætt námsefni í íslensku fyrir miðstig. Höfundar eru Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, báðar með langa reynslu af kennslu í grunnskólum. Þar að auki eru þær rithöfundar og hafa skrifað fyrir börn og fullorðna, ljóð og skáldsögur. 3 7340 Talaðu! Hlustaðu! Lestu! ORÐSPOR 3 – Íslenska fyrir miðstig grunnskóla ORÐSPOR íslenska fyrir miðstig grunnskóla Ágæti nemandi Allt er þegar þrennt er. Ný bók í flokknum Orðspor, bara fyrir þig! Áfram er unnið með framsögn, lestur og læsi. Að auki bætist jafnt og þétt við kunnáttu þína í málfræði. Ef þú leggur þig fram um að lesa, skilja, þjálfa og ræða um það sem stendur í bókinni munt þú njóta þess um aldur og ævi. Þú ferð í framsagnarskóla Grínhildar, lærir ljóðaslamm, kynnist fornleifafræði, lest um læsi, rifjar upp ævintýri og fræðist um málsnið. Þú grúskar í mismunandi textagerðum og eflist í lestri og ritun. Þú þjálfast í að taka rökstudda afstöðu, rökræðir við bekkjarfélagana og saman komist þið að málamiðlunum. Megi máttur tungumálsins ávallt vera með þér! Orðspor er heildstætt námsefni í íslensku fyrir miðstig. Höfundar eru Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, báðar með langa reynslu af kennslu í grunnskólum. Þar að auki eru þær rithöfundar og hafa skrifað fyrir börn og fullorðna, ljóð og skáldsögur. 3 7339 ORÐSPOR 3 Íslenska fyrir miðstig grunnskóla ÍSLENSKA MIÐSTIG LESTRARBÓK HEIMUR Í HENDI HEIMUR Í HENDI Geimurinn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxNzc=